Verzekeringen

U kunt maar beter goed verzekerd zijn

Particuliere verzekeringen

Persoonlijk

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die u toebrengt aan een ander. Het kan gaan om lichamelijk letsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, maar ook om zaakschade. Als u bijvoorbeeld koffie over iemands laptop gooit.

Rechtsbijstandsverzekering

U kan in een juridisch conflict terechtkomen. Denk hierbij aan een uit de hand gelopen burenruzie, een kwestie op het werk of onenigheid over een recente aankoop. Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u passende, juridische hulp.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering wordt gebruikt om uw begrafenis of crematie te betalen. Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen: kapitaalverzekering, naturaverzekering, natura sommenverzekering en combinatieverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af voor uw nabestaanden. Hiermee vangt u de financiële gevolgen van uw overlijden op. Neem bijvoorbeeld het wegvallen van uw inkomen, of het aflossen van de hypotheek.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Stel, u raakt door een ziekte of ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Dan krijgt u inkomsten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering is met name interessant voor zelfstandigen, ondernemers en mensen met een woonhypotheek.

Levensverzekeringen voor extra inkomen

Met een levensverzekering (zoals beleggingsverzekering, lijfrenteverzekering, banksparen) bouwt u extra kapitaal op, dat u op een vooraf afgesproken moment ontvangt. Hiermee kunt u sparen voor uw pensioen, de studie van de kinderen of het aflossen van uw (hypotheek)schuld.

Gezondheid

Zorgverzekering

In Nederland is elke ingezetene verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt u tegen medische kosten. U hebt de keuze uit een basisverzekering of een uitgebreide zorgverzekering met aanvullende dekking.

Ongevallenverzekering

Met een ongevallenverzekering zijn alle gezinsleden verzekerd als er iets ergs met u gebeurt. Bijvoorbeeld een ongeluk, waardoor u blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van deze gebeurtenis.

Sportverzekering

Soms maakt sporten meer kapot dan u lief is. U kunt tijdens het sporten ernstig gewond raken, of u kunt een ander verwonden. Professionele sporters worden over het algemeen gedekt door hun werkgever, amateurs door hun sportclub. Individuen die op eigen houtje extreme sporten beoefenen sluiten een eigen sportverzekering af.

Woning

Inboedelverzekering (opstalverzekering)

Met een inboedelverzekering verzekert u de spullen in uw woning tegen inbraak, brand, waterschade of vandalisme. Deze verzekering dekt onder andere de schade aan meubels, apparatuur, boeken en andere kostbaarheden.

Kostbaarhedenverzekering

De inboedelverzekering heeft een maximumbedrag en sluit sommige spullen uit. U kunt zich aanvullend verzekeren met een kostbaarhedenverzekering. Handig als u dure sieraden, instrumenten, bijzondere verzamelingen, kunst en antiek in huis heeft.

Woonlastenverzekering (hypotheekbescherming)

Met een woonlastenverzekering bent u verzekerd tegen inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Soms wordt deze verzekering via uw werkgever aangeboden.

Huisdierenverzekering

Heeft u een hond, kat, konijn of ander huisdier? Uw huisdier heeft vroeg of laat medische zorg nodig. Met een huisdierenverzekering dekt u zich tegen de bijbehorende kosten, zoals de dierenarts, operaties en castraties.

Vervoer

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor de auto

Als u een auto bezit, dan bent u verplicht om deze verzekering af te sluiten. Het vergoedt de schade die u met uw auto bij anderen veroorzaakt. Schade aan uw eigen auto is niet gedekt, tenzij u een allrisk-verzekering afsluit. Dan bent u tevens verzekerd voor eigen veroorzaakte schade en externe schade (zoals brand of diefstal).

Autoverzekering (en Oldtimerverzekering)

Met uw gloednieuwe auto rijdt u tegen een paaltje, of u schampt een muur. Zonde, toch? Met een autoverzekering dekt u schade aan eigen auto. Sommige autoverzekeringen zijn specifiek bedoeld voor Oldtimers, en worden daarom Oldtimerverzekering genoemd.

Pechhulpverzekering

Pech onderweg. Dat komt eigenlijk nooit goed uit. U bent onderweg naar uw werk, of u gaat op vakantie met het gezin. Met een pechhulpverzekering krijgt u gepaste hulp onderweg. Uw voertuig wordt gerepareerd en u krijgt in de tussentijd vervangend vervoer.

Brom-, snorfiets, e-bike, motor- en scooterverzekering

Voor zowel de bromfiets, snorfiets, e-bike, motor en scooter kunt u een WA-verzekering afsluiten, die al dan niet wordt uitgebreid met een diefstal- en schadeverzekering.

Vakantie

Reisverzekering (doorlopend of tijdelijk)

Met een doorlopende of kortlopende reisverzekering kunt u zorgeloos op vakantie. Of een weekendje weg. U bent onderweg gedekt voor diverse soorten schade, zoals diefstal of een ongeval.

Annuleringsverzekering

Kan uw reis of vakantie door bepaalde omstandigheden niet doorgaan? Dan dekt de annuleringsverzekering de kosten. Soms is de dekking volledig, soms gedeeltelijk. Dat hangt af van de verzekering én de aard van de situatie.

Bootverzekering

Ook wel pleziervaartuigenverzekering genoemd. Hiermee verzekert u uw zeilboot, jacht, sloep of speedboot tegen beschadiging en diefstal. Daarnaast bent u gedekt als u met uw boot schade veroorzaakt.

Kampeerauto-, camper- of caravanverzekering

Een kampeerauto, caravan, camper, aanhangwagen of vouwwagen is een kostbaar bezit. Als daar iets mee gebeurt, dan bent u letterlijk en figuurlijk ver van huis. Met een specifieke verzekering bent u onder andere gedekt voor diefstal, brand en storm.

Recreatiewoningverzekering

Heeft u een chalet, vakantiehuis, tuinhuis of strandhuis? Deze kunt u laten verzekeren tegen schade, in de breedste zin van het woord. Als u de recreatiewoning verhuurt, dan kunt u dat tevens laten meeverzekeren.

Zakelijke verzekeringen

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Stel, u gooit koffie over de laptop van uw opdrachtgever. Of iemand struikelt door uw toedoen. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u uzelf en uw medewerkers tegen het veroorzaken van materiële en lichamelijke schade bij derden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Met de BAV-verzekering bent u gedekt tegen vermogensschade die u beroepshalve veroorzaakt. Denk hierbij aan consultants, advocaten, architecten ingenieurs die verkeerd advies geven, waardoor de klant financiële schade lijdt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u uw persoonlijke aansprakelijkheid. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een bestuurlijke fout, dan is uw privévermogen verzekerd en komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (WEGAM)

Als ondernemer heeft u een zorgplicht voor uw medewerkers. Zij moeten in een veilige omgeving werken. Als er desondanks iets gebeurt, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld. Met de WEGAM-verzekering bent u verzekerd tegen incidenten in de werksfeer.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Zakelijke conflicten liggen altijd op de loer. Bijvoorbeeld als een klant niet wil betalen, of als u een fikse ruzie heeft met een leverancier. Dat kan uitmonden in een juridisch geschil. Met deze verzekering krijgt u passende, juridische bijstand.

Bedrijfsmiddelen

Gebouwenverzekering (opstalverzekering)

De gebouwenverzekering dekt schade aan diverse soorten vastgoed: winkelpanden, bedrijfsgebouwen, verhuurde woningen et cetera. De standaarddekking kunt u uitbreiden met specifieke verzekeringen, bijvoorbeeld voor glaswerk en lichtreclame.

Inventaris- en goederenverzekering

Als uw voorraad of inventaris beschadigt, heeft dat grote (financiële) gevolgen. Een inventaris- en goederenverzekering dekt niet alleen de herstel- of vervangingskosten, maar komt u ook tegemoet als u de werkzaamheden tijdelijk moet staken.

Reconstructieverzekering

De inventaris- en goederenverzekering kunt u eventueel uitbreiden met een reconstructieverzekering. Deze verzekering dekt alle kosten voor het herstel van uw administratie.

Kostbaarhedenverzekering en geldverzekering

De kostbaarhedenverzekering is een aanvullende verzekering die speciaal bedoeld is voor kostbaarheden in uw bedrijfspand. Dure kunstwerken, antiekstukken, geld in de kas enzovoorts. U bent onder andere verzekerd tegen diefstal, brand en afpersing.

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsstagnatieverzekering/ bedrijfsschadeverzekering

Soms is de schade aan uw pand zo groot, dat uw bedrijf stil ligt. Bijvoorbeeld nadat er een grote brand heeft gewoed. Hierdoor draait u verlies: de kosten lopen door, terwijl uw omzet stagneert. Met een bedrijfsstagnatieverzekering wordt dit verlies gecompenseerd.

Milieuschadeverzekering

Bodemverontreiniging, waterverontreiniging, asbest, het gebruik van de verkeerde schoonmaakmiddelen… Voor u het weet wordt u aansprakelijk gesteld voor milieuschade. Met een milieuschadeverzekering worden de financiële gevolgen gedekt.

Transport

Goederentransportverzekering

Een goederenverzekering dekt schade aan goederen die onderweg zijn. Of dat nu per vrachtwagen, trein, schip of vliegtuig is. U bent verzekerd tegen bederf, beschadiging en vermissing (kwijtraken) van goederen.

Vrachtwagenverzekering

Met een allrisk-vrachtwagenverzekering beschermt u uw volledige vrachtwagenpark tegen calamiteiten. Denk hierbij aan brand, storm, diefstal en ongevallen. Als alternatief kunt u kiezen voor een ‘eenvoudige’ WA-verzekering.

Bedrijfsautoverzekering (ook voor bestelbusjes en bestelauto’s)

De bedrijfsautoverzekering is een zakelijke autoverzekering. Hiermee beschermt u alle bestuurders van de bedrijfsauto’s, en de auto’s zelf. Bij het afsluiten van deze verzekering moet u specificeren om welke auto’s het gaat, en of deze zakelijk of privé gebruikt worden.

Aanhangerverzekering

Met de aanhangerverzekering bent u verzekerd tegen geschillen die te maken hebben met uw aanhangwagen. Bijvoorbeeld schade bij verkeersdeelname, of contractuele onenigheden.

Garageverzekering

De garageverzekering is onmisbaar voor elke garagehouder of autodealer. Deze verzekering dekt schade aan uw eigen auto’s en aan die van klanten. Bovendien zijn medewerkers en klanten verzekerd als ze in uw garage letsel oplopen.

Werknemersverzekeringen

Verzuimverzekering

Als uw medewerker niet kan werken door ziekte of een ongeval, dan moet u het loon doorbetalen. Een verzuimverzekering vergoedt loondoorbetaling, re-integratie, verzuimbegeleiding en behandelingen bij de bedrijfsarts. 

WIA-verzekering en WGA-verzekering

U bent verplicht om uw werknemers te verzekeren voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hiermee worden werknemers doorbetaald als ze arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast is er de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), voor mensen die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn.

Vrijblijvend in gesprek met ons?

Waarom kiezen voor Veni?

 • 35 jaar ervaring

  In de afgelopen decennia hebben we onze sporen in de financiële branche ruimschoots verdiend.

 • Transparant & toegankelijk

  Wij bieden hulp bij alle soorten financieringen en letten altijd op de kleine lettertjes.

 • Alle geldverstrekkers

  Alle mogelijkheden zijn binnen handbereik, want wij hebben contact met alle geldverstrekkers.

 • We staan aan jouw kant

  Veni zet u centraal. Onze onafhankelijke adviseurs handelen uitsluitend in uw belang.

 • We zijn uw tolk en gids.

  We spreken uw taal en de taal van de financiers. En zo komt u sneller tot een financiering met de beste voorwaarden.